top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • th
  • Instagram
Flyer Anniversaire 2.jpg

Bienvenue

BYENVENI LAKAY

Nou kontan akeyi ou sou sit entènèt nou an.

Nou envite w vin ansanm ak nou nan adore ak ansèyman Pawòl la  

Nou bay ou yon bon akeyi ou nan non Jezi.

SOU LEGLIZ

Rekonsilye mond lan ak Bondye grasa Jezi, se fè disip tout nasyon yo, fòme, ekipe kwayan an pou li kapab yon disip otantik Jezikri.

MINISTÈ JENÈS
 

Youth Ministry se kreye ak motive. Kreye yon platfòm pou transmèt mesaj Wayòm nan pou l gen yon enpak reyèl nan lavi nouvo jenerasyon an.

SÈVIS NOU YO

Tout lòt sèvis yo pral pibliye sou tablo afichaj nou an ak sou sit entènèt nou an. Rete mizajou!

Photo Galleries

EDE NOU GAJAJE NOU
LANMOU AK LAFWA

bottom of page