top of page
unnamed-4.jpg

SOU NOU

Legliz Sitwayen Wayòm nan defini kòm youn nan anpil reprezantasyon diplomatik Wayòm Bondye a sou tè a, sa vle di yon legliz kote anbasadè Kris la reyini pou yo kominye, selebre, adore majeste li Wa tout wa yo: Jezi Kris la. .

MISYON NOU

Pou rekonsilye mond lan ak Bondye grasa Jezi, se fè disip tout nasyon yo, fòme, ekipe kwayan an pou l se yon disip otantik Jezikri, pou l ka akonpli travay Bondye te rele a yon fason efikas. li.

SA NOU FÈ

Sitwayen Legliz Wayòm nan se veyikil Gran Komisyon an

pou yo rive jwenn tout limanite ak pwoklamasyon levanjil Jezikri a.  

Nou pran angajman pou: Genyen nanm yo pèdi a nenpòt ki pri

VIZYON NOU

Nou dedye pasyone pou etabli yon legliz enfliyans nan Quebec. Legliz nou an pa santre sou yon doktrin, yon pwogram, yon eksperyans, men sou yon sèl moun: Jezikri 

JWENN LAFWA OU

Sitwayen Legliz Wayòm nan se veyikil Gran Komisyon an

pou yo rive jwenn tout limanite ak pwoklamasyon levanjil Jezikri a. 

Nou pran angajman pou: Genyen ki pèdi a nenpòt ki pri Mt 28:19 

bottom of page