top of page

ORÈ NOU

Vin fè pati fanmi nou

Union harmonie

Madi : Sèvis lapriyè

Vandredi : Wayòm nan lakay ou  7:00 p.m. sou entènèt

Samdi : Reyinyon jèn yo    

Dimanch : Adorasyon adorasyon  10:00 am-12:00 pm

Dimanch aswè : Fòmasyon biblik  7:00 p.m.

bottom of page